Prisliste

Prisliste

Klip

Børneklip

Reflekser

Balayage

Helfarve med få reflekser

Helfarve

Bundfarve

Glossing

True Grey

Toning

Permanent

Opsætning

Bryn og vipper

Hårkur

Prisliste

Prisliste

Klip

Børneklip

Reflekser

Balayage

Helfarve med få reflekser

Helfarve

Bundfarve

Glossing

True Grey

Toning

Permanent

Opsætning

Bryn og vipper

Hårkur

Behandlinger

Om os

Åbningstider 

Søndag & mandag – Lukket
Tirsdag & onsdag – 9.00 – 17.00
Torsdag – 9.00 – 19.00
Fredag – 8.30 – 17.30
Lørdag – 8.00 – 13.00

GDPR - Persondataforordning

Oplysninger om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos:
V.I.P. Hairconstruction – CVR: 31812208
Som følge af din aftale med V.I.P. Hairconstruction accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med V.I.P. Hairconstruction indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra
25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i
databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles,
hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål
eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?

V.I.P. Hairconstruction beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er
primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De
personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du
har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive
opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med V.I.P. Hairconstruction består.
Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system,
hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i V.I.P. Hairconstruction.
Ved ophør som kunde i V.I.P. Hairconstruction vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra
udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og
regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil
tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at
opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og
fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har
indgået med V.I.P. Hairconstruction.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.
Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at V.I.P. Hairconstruction (eller
tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden
videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af
personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos V.I.P. Hairconstruction ret til at få V.I.P. Hairconstruction’s bekræftelse på, om
personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til
V.I.P. Hairconstruction. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine
personoplysninger.
2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af V.I.P. Hairconstruction uden unødig
forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af V.I.P. Hairconstruction uden unødig forsinkelse, hvis
V.I.P. Hairconstruction ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt V.I.P. Hairconstruction i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare
oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de
personlige oplysninger, du afgiver, i V.I.P. Hairconstruction IT-system eller fysisk i aflåst skab.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af
personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse
retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos V.I.P. Hairconstruction, skal du rette
henvendelse til Lone Staugaard på e-mail: lonestaugaard-snabel-a-mail.dk.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du
har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.
Hvis du ønsker at klage over V.I.P. Hairconstruction’s behandling af dine personoplysninger kan dette ske til
Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Lone Staugaard
V.I.P. Hairconstruction
Senest revideret 23. Maj 2018